WARS.X - 2nd Stage
 
Phase - 19
SAKE VS KAZE
345
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
382

 
Phase - 20
Nana@Az7 VS MSKNP
354
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
359

 
Phase - 21
タイオチ VS Syu
369
DYNAMITE RAVE / EXPERT
×
354

 
Phase - 22
DYE VS U-ki
341
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
346

 
Phase - 23
KOU1 VS yazrow@nayukilove.net
366
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
373

 
Phase - 24
えくせす VS DAI
339
DYNAMITE RAVE / EXPERT
×
329

 
Phase - 25
AKK@g.m.d. VS gahou
369
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
381

 
Phase - 26
つるや VS プレシズ
367
DYNAMITE RAVE / EXPERT
×
354

 
Phase - 27
ひろ VS 十字
334
×
DYNAMITE RAVE / EXPERT
352- EXTRA MATCH -
上記対戦の敗者の中で最もスコアの高い2名でもう1戦行い、その勝者を通過とする。

 
Phase - 28
KOU1 VS AKK@g.m.d.
321
Fly away -mix del matador- / EXPERT
×
323